Close

gebruikersvoorwaarden & privacy

De onderstaande gebruikersvoorwaarden gelden voor bezoekers van de website(s) jetbartman.nl en/of jetbartman.com.

1. Beheer
De website(s) staan onder beheer van Jet Bartman. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website(s).

2. Gegevens van bezoekers
2a. Jet Bartman houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2b. Op de genoemde website(s) worden geen bezoekgegevens verzameld door Jet Bartman.
2c. Jet Bartman gaat zorgvuldig om met verkregen gegevens van haar bezoekers en klanten en zorgt dat de gegevensverwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Disclaimer
Jet Bartman is gerechtigd de inhoud van de gebruikersvoorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het verwerken van de wijziging op de website(s) is afdoende.

4. Copyright
Niets uit de tekst, beeldmateriaal of grafische voorstellingen op deze website(s) mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jet Bartman worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze.

Januari 2019