De Gebruiksvoorwaarden gelden voor bezoekers van de website(s) jetbartman.nl en/of jetbartman.com.
1. Beheer
De website(s) staan onder beheer van Jet Bartman. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website(s).
2. Gegevens van bezoekers
2a Jet Bartman houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Jet Bartman gaat zorgvuldig om met de door haar verkregen gegevens en zorgt ervoor dat de gegevensverwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
2b Gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan de website(s)worden anoniem bewaard. Alle IP-adressen worden bv. geanonimiseerd. De gegevens herleiden niet naar een persoon of organisatie.
2c Verzamelde data worden niet gedeeld met derden.

3. Cookies
Jet Bartman gebruikt functionele cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren waardoor Jet Bartman bezoekers beter van dienst zijn.
4. Vragen
Meer informatie over cookies vindt u op de website van de Consumentenbond.
5. Disclaimer
Jet Bartman is gerechtigd de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het verwerken van de wijziging op de website is afdoende.
6. Copyright
Niets uit de tekst, beeldmateriaal of grafische voorstellingen op deze website(s) mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jet Bartman worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze.